Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 30 2014

0674 0a4b

mystic-revelations:

Beauty of the Nature բնության Գեղեցկությունը

By Sako Tchilingirian

Reposted fromvhae vhae viakarolsss karolsss
Media lansują przekonanie, że prawdziwy przyjaciel ma zawsze dla nas czas, że kiedy tylko zechcemy rzuci dla nas wszystko i przybiegnie pogadać.
A to nie jest prawda, bo nasz przyjaciel ma też swoje życie, czyli obowiązki i plany, które nas nie uwzględniają. I nie możemy się za to obrażać.
Przyjaźń to coś więcej niż ciągłe bycie razem.
— pani M.
Reposted fromane ane viakaps kaps
8420 7b1a
Reposted fromzsan zsan vianoisetales noisetales

January 29 2014

4253 2317 500
Reposted byartuu92psychovioletpotrzaskelegiecolourlessszarlotka76

January 27 2014

To nie krytyk się liczy, nie człowiek, który wskazuje, jak potykają się silni, albo co inni mogliby zrobić lepiej. Uznanie należy się temu, który jest na arenie, którego twarz naznaczona jest pyłem, potem i krwią, Który odważnie dąży do celu, który myli się, by zaraz potem wciąż próbować. Który dzielnie walczy i wie, co to jest wielki entuzjazjm i wielkie poświęcenie. Który ściera się w słusznych sprawach. Który w swych najlepszych chwilach poznaje co to tryumf i wielkie osiągnięcie, a w tych najgorszych, gdy przegrywa, przynajmniej przegrywa dając z siebie wszystko, więc jego miejsce nigdy nie będzie wśród tych chłodnych i niesmiałych dusz, które nigdy nie poznały ani smaku zwycięstwa, ani smaku porażki.
— Theodore Roosevelt
Reposted bymyinterior myinterior

January 15 2014

You can't use your dreams as an excuse.
— Gintama
Reposted bysiostsenica siostsenica

January 13 2014

Poniedziałki są w porządku. To twoje życie jest do bani.
— Rickly Gervais / ruda
Reposted byprzerwanarumianek przerwanarumianek

January 02 2014

There comes a time, when good man must wear mask.
Reposted byleyrer leyrer

December 28 2013

Friends make the worst enemies.
— HoC

December 15 2013

3444 371d 500
cóż..
Reposted fromwhoknows whoknows vialola lola
1765 7ace

cutbu:

read more comics

Reposted fromthecrapshoot thecrapshoot vialola lola

December 11 2013

6423 4bdc 500

sisqofanclub:

Michelle Made Obama change seats she don’t play that shit lmao

6402 a5e7
Reposted frombanshe banshe viasiostsenica siostsenica
Rzeczą ważniejszą od wiedzy jest wyobraźnia.
— Albert Einstein
Reposted fromrailus railus viasiostsenica siostsenica
8933 cc00
Reposted fromzznngwzdz zznngwzdz viasiostsenica siostsenica
6377 9a5e
Reposted fromteatrlalek teatrlalek viasiostsenica siostsenica
you . | via Tumblr
Reposted fromweheartit weheartit viasiostsenica siostsenica

thesupernaturaltablet:

#actors who are their characters

Reposted fromMoonTide MoonTide viameovv meovv
Kiedy człowiek powiada, że nie chce o czymś mówić, zwykle to znaczy, że nie może myśleć o niczym innym.
— J.Steinbeck
Reposted fromyourtitle yourtitle viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl