Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 21 2017

9000 f5a1
Reposted frommyname myname

May 19 2017

0641 381e

2004 Hide and seek champion

Reposted frommyry myry vianoisetales noisetales
6769 20de
Reposted fromzungud zungud vianoisetales noisetales
6912 e986 500
Reposted fromswozor swozor vianoisetales noisetales
0162 0ff1 500
Reposted fromkrzysk krzysk

April 09 2015

0888 bd7b 500
Reposted fromhestjapa hestjapa viaLaFoi LaFoi
Śmieszne, ale pocieszyła mnie Twoja rada: 'bądź dobrej myśli, bo po co być złej'. Rzeczywiście, przy tak wielkim braku jakiegokolwiek wpływu na los, nasza myśl i jej rodzaj nie ma większego znaczenia. Ba, ale trudno o tym wciąż pamiętać.
— Stanisław Lem, Sławomir Mrożek "Listy 1956-1978"
Reposted fromkarna karna viagejowygej gejowygej

October 18 2014

Jeśli oczekujesz czegoś w zamian, to twój dobry uczynek się nie liczy.
Reposted byfreeway freeway

October 12 2014

“A man who is too afraid to admit his fears is a man who won’t overcome them. There is liberty in confession and freedom in acknowledgement."
— Lecrae
Reposted byszpaqusacetylcoa

January 30 2014

0674 0a4b

mystic-revelations:

Beauty of the Nature բնության Գեղեցկությունը

By Sako Tchilingirian

Reposted fromvhae vhae viakarolsss karolsss
Media lansują przekonanie, że prawdziwy przyjaciel ma zawsze dla nas czas, że kiedy tylko zechcemy rzuci dla nas wszystko i przybiegnie pogadać.
A to nie jest prawda, bo nasz przyjaciel ma też swoje życie, czyli obowiązki i plany, które nas nie uwzględniają. I nie możemy się za to obrażać.
Przyjaźń to coś więcej niż ciągłe bycie razem.
— pani M.
Reposted fromane ane viakaps kaps
8420 7b1a
Reposted fromzsan zsan vianoisetales noisetales

January 29 2014

4253 2317 500
Reposted byelegiecolourlessszarlotka76artuu92psychovioletpotrzask

January 27 2014

To nie krytyk się liczy, nie człowiek, który wskazuje, jak potykają się silni, albo co inni mogliby zrobić lepiej. Uznanie należy się temu, który jest na arenie, którego twarz naznaczona jest pyłem, potem i krwią, Który odważnie dąży do celu, który myli się, by zaraz potem wciąż próbować. Który dzielnie walczy i wie, co to jest wielki entuzjazjm i wielkie poświęcenie. Który ściera się w słusznych sprawach. Który w swych najlepszych chwilach poznaje co to tryumf i wielkie osiągnięcie, a w tych najgorszych, gdy przegrywa, przynajmniej przegrywa dając z siebie wszystko, więc jego miejsce nigdy nie będzie wśród tych chłodnych i niesmiałych dusz, które nigdy nie poznały ani smaku zwycięstwa, ani smaku porażki.
— Theodore Roosevelt
Reposted bymyinterior myinterior

January 15 2014

You can't use your dreams as an excuse.
— Gintama
Reposted bysiostsenica siostsenica

January 13 2014

Poniedziałki są w porządku. To twoje życie jest do bani.
— Rickly Gervais / ruda
Reposted byprzerwanarumianek przerwanarumianek

January 02 2014

There comes a time, when good man must wear mask.
Reposted byleyrer leyrer

December 28 2013

Friends make the worst enemies.
— HoC

December 15 2013

3444 371d 500
cóż..
Reposted fromwhoknows whoknows vialola lola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl